Federatie Belgische Vastgoedexperten

Welkom bij FEBEVEX VZW ( Federatie Belgische Vastgoedexperten)
Onze Federatie werd opgericht als vriendenkring op 08 maart 2022 om uit te groeien tot een beroepsvereniging.

Wij wensen de belangen te verdedigen van de deskundigen en de promotie er van te verzorgen. Wij hebben hiervoor een Algemene Richtlijn opgesteld en een Reglement Interne Orde ( RIO) om onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid in dossiers te garanderen en om te kunnen beantwoorden aan de kwaliteitseisen die binnen FEBEVEX VZW worden vooropgesteld teneinde gelijkwaardige documenten te kunnen afleveren.

Door zich te conformeren naar een geharmoniseerde toelatingsprocedure zal FEBEVEX hun leden kunnen aanvaarden volgens een procedure vastgelegd in ons Reglement van Interne Orde en de aanvaardingscommissie. Hier kunnen accreditatie en eventuele Beëdiging van de leden uitgroeien.

De statuten werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 06 april 2022.
Ons ondernemingsnummer is BE0783.926.581

Inbox user interface

Lid worden van FEBEVEX

Bij de keuze van de stichtende leden hebben we getracht een zo breed mogelijk gamma van de vastgoedsector te laten vertegenwoordigen. Zo hebben we personen uit de Makelaarswereld met onderscheid tussen bemiddeling en beheer, bouwpromotor, vastgoedexperten met specialisaties in waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, energie, asbest, schade, mensen met roots in de bankwereld, overheid en noem maar op.

Verder kunnen onze leden zich richten tot ons intranet met relevante informatie over het reilen en zeilen in de vastgoedwereld. Tevens zetten we hier info op die iedere specificatie in het vastgoed gebeuren in de verf zet door middel van officiële en praktische documenten. Door het opstellen en promoten van onze website tracht FEBEVEX vzw ook haar leden te promoten via haar erin opgenomen ledenregister, die de deontologische regels naleven en zich op regelmatige basis bijscholen zowel op juridisch als technisch vlak.

Op de website van FEBEVEX kunnen rechtbanken, advocaten maar ook de gewone burger gemakkelijk een deskundige met de gewenste specialiteit vinden.

Wij heten U van harte welkom in onze Federatie.

Het Bestuur

Customer profile user interface

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste FEBEVEX nieuws in je inbox!